Eesti Nägemistervisekeskus

ROHEKAE EHK GLAUKOOM

Normaalne nägemine

Normaalne nägemine

Glaukoom on krooniline silmahaigus, mille tõttu kahjustub nägemisnärv ning tekib nägemisvälja kahjustus. Glaukoomi teket võib seostada kõrgenenud silmarõhuga, kuid kõrgenenud silmarõhk ei tähenda tingimata glaukoomi olemasolu. Glaukoomi teke sõltub paljuski sellest, millist rõhku silmanärv taluda suudab ilma et kahjustuks, see on inimeseti väga erinev.

Glaukoomi nimetatakse ka kõrge silmarõhu tõttu rohekaks muutunud silmaava tõttu rohekaeks. Siiski ei ole glaukoomi puhul tegemist silmaläätse muutumisega rohekaks.

Glaukoomi tekkimine
Vedelikuringlus

Vedelikuringlus

Silmarõhk sõltub silma sisese vedeliku survest silma välisseintele. Kõrgenenud silmarõhu korral on häiritud silma vesivedeliku produktsioon, liikumine ja/või äravool. Pikemat aega püsiv silma siserõhk hakkab kahjustama nägemisnärvi kiudusid. Pöördumatult kahjustunud kiud ei suuda ajule edastada teatud nägemisvälja ala pilti. Tavaliselt kaob esmalt nägemisvälja äärmine ala.

  • Suletud silma eeskambri nurga korral on silma eeskambri nurk suletud iirise e vikerkesta poolt, takistades silmas tekkiva vesivedeliku äravoolu trabekulaarvõrgustiku (vedeliku äravoolusüsteem) kaudu. Kogunev vesivedelik tõstab silma siserõhku järsult, põhjustades silmas tugevat valu ja nägemisteravuse langust.
  • Avatud silma eeskambri nurga korral ei ole vedeliku äravool trabekulaarvõrgustikku takistatud, kuid on aeglustunud sedavõrd, et vedeliku produktsiooni ja äravoolu suhe häirub, ning silma siserõhk tõuseb tasemele, kus hakkab kahjustama silmanärvi kiudusid.
  • Üheks riskifaktoriks on kindlasti ka kõrgenenud vererõhk, seega on silma tervise seisukohast väga oluline hoida vererõhk normaalsel tasemel.
Avatud nurgaga glaukoomi sümptomid
  • Varajases staadiumis avatud nurgaga glaukoom ei pruugi põhjustada mingeid erilisi kaebusi. Ei ole valu ega nägemishäireid.

    Kahjustunud nägemisväli

    Kahjustunud nägemisväli

  • Glaukoom võib tekkida ühes või mõlemas silmas
  • Ilma ravita kaotab glaukoomihaige aeglaselt silma nägemisvälja servmise e perifeerse osa. Kui glaukoom jääb ravita pikalt, on võimalik näha ainult otse ees asuvaid objekte ega nähta seda, mis asub nägemisvälja keskmest väljaspool.  Ravita jäämise korra võib ajapikku nägemisteravus ka nägemisvälja keskmes halveneda, kuni kaob täielikult.
Ravi ja varajase avastamise tähtsus

Glaukoomist terveks ravida ei saa, samuti ei saa tagasi juba kaotatud nägemist. Glaukoomi ravi keskendub haigusprotsessi aeglustamisele, seega on väga oluline glaukoomi varajane avastamine – seda kauem on kahjustamata optiline närv ja säilib hea nägemine. Ravi on eluaegne, ning parima tulemuse annab täpne raviskeemist kinnipidamine.

Skip to content